(1)
Sánchez-Gijón, P. La Terminologia En Els Llibres De secundària. Terminàlia 2016, 2, 42-44.