(1)
Ciapuscio, G. E. El lèxic polític I La Lexicografia híbrida. Terminàlia 2015, 77-80.