(1)
Riera, C. Lluís Marquet: Vida I Obra terminològica. Terminàlia 2014, 68-79.