[1]
Rebagliato, J. and Bover, J. 2010. El <i>Diccionari general de l’esport</i>. Terminàlia. (Sep. 2010), 48–51.