Lluch i Martín, Enric, Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona