Monk, Janice. “Teixint Una Teranyina”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 61-62 (October 27, 2008): 177–182. Accessed April 15, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41212.001.