Gade, Daniel W. “Thinking about Place and Culture: An American Geographer in Catalunya”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 61-62 (October 27, 2008): 83–100. Accessed April 15, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41188.001.