Casassas i Simó, Lluís, and Jordi Casassas i Ymbert. “<i>L’Organització Territorial De l’administració Pública De Catalunya</i> : Resum De ‘La Proposta’ (informe Lliurat a Al Diputació De Barcelona l’any 1994)”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 67-68 (October 6, 2010): 337–365. Accessed March 4, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/62591.001.