Casassas i Simó, Lluís. “Reflexions a l’entorn Del Concepte De Regió a Finals Del Segle XX”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 21 (April 19, 2005): 15–22. Accessed July 18, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11981.001.