Vila i Comaposada, Marc-Aureli. “Formació De La Terminologia geogràfica”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 47 (March 23, 2001): 187–192. Accessed April 16, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/9923.001.