Salvador i Segarra, Marc, and Joan Tort i Donada. “L’Estructura Municipal a Dinamarca I a Catalunya. Consideracions Entorn De Dos Models Contraposats”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 37 (March 7, 2005): 165–175. Accessed June 13, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/13266.001.