Vila i Dinarés, Pau. “Consideracions Sobre La conveniència d’una Coordinació urbanística De Catalunya”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 25 (April 18, 2005): 169–170. Accessed July 17, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12381.001.