,. “I Conferència Econòmica De La Mediterrània Nord-Occidental”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 4 (April 13, 2005): 193–194. Accessed April 23, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11455.001.