Jones, Roy. “Objectivitat, Subjectivitat I Contextualitat: Aproximacions a l’estudi Del Canvi Rural a Austràlia Occidental I a d’altres Llocs”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 95 (June 30, 2023): 57–73. Accessed July 12, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150574.