Panareda, Josep M., and Maravillas Boccio. “Dinàmica De l’aqüífer, Canvis d’ús I De percepció: El Curs Mitjà De La Tordera (Sistema Mediterrani Català)”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 84 (February 1, 2018): 277–289. Accessed December 7, 2023. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144099.