Viana Suberviola, Enrique, and Víctor Fernández Salinas. “Referents geopolítics De La Situació Legal De La Comunitat LGBTI”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 84 (January 31, 2018): 161–177. Accessed June 21, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144091.