A. Marston, Sallie, Harriet Hawkins, and Elizabeth Straughan. “Encontres Glacials: Una geopolítica Feminista Sobre El Canvi climàtic”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 84 (February 1, 2018): 69–96. Accessed June 14, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144086.