Nel·lo, Oriol, and Jaume Renyer Alimbau. “Realitats Metropolitanes I Governs Locals”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 78 (December 16, 2014): 69–98. Accessed July 18, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136575.