Jones, R. “Objectivitat, Subjectivitat I Contextualitat: Aproximacions a l’estudi Del Canvi Rural a Austràlia Occidental I a d’altres Llocs”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 95, June 2023, pp. 57-73, https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150574.