Quintero Castro, N. “La Xarxa De Biblioteques Rurals De Cajamarca (Perú): Un Estudi De Cas De Geografia Cultural”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 94, Dec. 2022, pp. 83-110, doi:10.2436/20.3002.01.228.