Folch, D. “La Xina d’Eduard Toda”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 94, Dec. 2022, pp. 33-58, doi:10.2436/20.3002.01.226.