Nel·lo, O., and J. Renyer Alimbau. “Realitats Metropolitanes I Governs Locals”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 78, Dec. 2014, pp. 69-98, https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136575.