[1]
L. Arbiol Roca, J. González Gámez, and N. Martín Hernández, “La qualitat de l’aigua del riu Cardener en dos moments extrems”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 75, pp. 225–242, Jun. 2013.