[1]
E. Tello, “La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 75, pp. 195–221, Jun. 2013.