[1]
I. Aldomà-Buixadé, “Del conflicte d’usuaris a la confrontació política passant per l’autoafirmació regional. A propòsit de la crisi de la sequera del 2008 a Barcelona i els transvasaments”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 74, pp. 11–39, Dec. 2012.