[1]
J. X. Quintana Segalà and M. Morillas Torné, “Algunes problemàtiques de la cartografia històrica. El cas de la Primera Guerra Carlina a Catalunya”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 73, pp. 193–210, Jun. 2012.