[1]
J. Monk, “Teixint una teranyina”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 61-62, pp. 177–182, Oct. 2008.