[1]
D. McNeill, “Les Polítiques d’arquitectura a Barcelona”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 61-62, pp. 157–166, Oct. 2008.