[1]
. ., “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 2005-06”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 61-62, pp. 423–430, Oct. 2008.