[1]
I. Tuneu Isern, “Pluviometria de Gurb i comparació amb altres punts de la comarca”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 61-62, pp. 391–393, Oct. 2008.