[1]
L. Casassas i Simó, “Reflexions a l’entorn del concepte de regió a finals del segle XX”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 21, pp. 15–22, Apr. 2005.