[1]
. ., “Col·laboradors”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 65, p. XIX, Jul. 2009.