[1]
G. O. de G., “Ramon Vinyeta i la divulgació del nostre entorn geogràfic”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 60, pp. 261–262, Sep. 2006.