[1]
. ., “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 2002-03”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 56, pp. 243–250, Sep. 2004.