[1]
I. d’Estudis C. S. C., “Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 51, pp. 341–342, May 2002.