[1]
N. Rucabado i Franquesa, “Sortida d’estudi a les Terres de Ponent (dissabte, 8 d’abril de 2000)”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 51, pp. 329–334, May 2002.