[1]
J. J. Molina Villar, “El termalisme i l’evolució dels nuclis urbans: el cas de la Garriga”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 51, pp. 99–125, May 2002.