[1]
M. Baylina Ferré and M. D. Garcia Ramon, “De la invisibilitat a l’agricultura ecològica: dona i gènere als estudis rurals”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 51, pp. 27–55, May 2002.