[1]
I. d’Estudis C. S. C., “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 1997-98”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 47, pp. 215–218, Mar. 2005.