[1]
J. Rebagliato i Font, “Procés de formació de les dues Europes”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 38, pp. 191–196, Mar. 2005.