[1]
M. Salvador i Segarra and J. Tort i Donada, “L’Estructura municipal a Dinamarca i a Catalunya. Consideracions entorn de dos models contraposats”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 37, pp. 165–175, Mar. 2005.