[1]
M. Moli Frigola, “El Casal Barril i la geografia de Palau Sacosta als segles XV i XVI”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 36, pp. 119–137, Mar. 2005.