[1]
. ., “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 1991-1992, el curs de després del Congrés”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 33-34, pp. 339–344, Mar. 2005.