[1]
M. Moli Frigola, “Història dels ponts de la ciutat de Girona. La reconstrucció del Pont Major (1731-1763) i l’inici de la urbanització de la ciutat”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 32, pp. 31–59, Mar. 2005.