[1]
J. Homs i Corominas, “Granollers, un subcentre metropolità”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 31, pp. 177–180, Mar. 2005.