[1]
. ., “Índex d’autors del volum VI (1991)”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 31, pp. 211–212, May 2010.