[1]
. ., “Comitè Organitzador del Primer Congrés Català de Geografia”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 26, p. 14, Apr. 2005.