[1]
. ., “Cap al Primer Congrés Català de Geografia”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 26, pp. 11–12, Apr. 2005.