[1]
. ., “Sessió quarta : Didàctica de la geografia”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 26, pp. 107–112, Apr. 2005.