[1]
. ., “Les Jornades a les nou ciutats : Crònica de la Jornada de Treball a Manresa”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 26, pp. 61–62, Apr. 2005.